Akciová společnost

PÍSKOVNA DOLANY, a.s. zřizuje dle §7, odst.2 zák.č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích internetové stránky akciové společnosti.

PÍSKOVNA DOLANY, a.s. se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín

IČ:26929961, sp.zn.:B 4141 vedená u KS v Brně.

Upsaný a splacený základní kapitál: 2 000 000 Kč.

V Ý Z V A  A K C I O N Á Ř Ů M

Představenstvo společnosti vyzývá, dle zák.č.134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností své akcionáře, aby nejpozději do 18. června 2014 předložili představenstvu a.s. listinné akcie společnosti PÍSKOVNA DOLANY, a.s. k vyznačení nezbytných údajů, tj. k vyznačení jména akcionáře na jednotlivých listinných akciích. Dále vyzývá představenstvo společnosti akcionáře, aby sdělili představenstvu potřebné údaje k identifikaci akcionáře pro zápis do seznamu akcionářů, např. bankovní účet akcionáře, aj.

U P O Z O R N Ě N Í

Akcionář, který bude v prodlení se splněním této povinnosti není, dle §3, odst.1 zák.č.134/2013, Sb,,oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

P O Z V Á N K A  N A    V A L N O U   H R O M A D U

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu společnosti PÍSKOVNA DOLANY, a.s. na den 30. června 2023 v 13 hod. do kanceláře firmy REALMA s.r.o., Vězeňská 116/5, Praha 1.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Předložení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022
  4. Schválení řádné účetní závěrky 2022 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022
  5. Závěr

Salaš, 13. června 2023

za představenstvo a.s.: člen Ing. Mgr. Jan Cholasta

Otevírací doba

PO - PÁ  6:00 - 14:15, pauza: 8,30-8,45 11,30-12,00
SO-NE a svátky  ZAVŘENO

Platební karty nepřijímáme.