Velkoodběratelé

Vyrábíme a pro velkoodběratele nabízíme přírodní kamenivo těžené z vody ve frakcích 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 a 32/125. Výroba kameniva probíhá v souladu se zásadami ekologické těžby s minimálními dopady na životní prostředíCE Prohlášení o vlastnostech je vydáno na všechny frakce vyjma frakce NAD 32.

Spolupracujte s námi na základě objednávky nebo rámcové roční kupní smlouvy a získejte množstevní slevy a kamenivo za smluvní ceny

Proč zvolit kamenivo od nás?

Vyrábíme v systému Řízení výroby kameniva, který je dozorován zkušební laboratoří a certifikačním orgánem Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice. Tento systém zajišťuje stálou kvalitu vyráběného kameniva.

Naše kamenivo je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 987/2008 podle Přílohy V látkakterá má výjimku z povinností registrace podle čl. 2 odstavce 7 písm. b) nařízení REACH jako látka, u níž se registrace považuje za nevhodnou nebo zbytečnou.

Speciální nabídka pro stavebniny

  • stavebninám nakoupené kamenivo dovezeme na místo určení nebo je obsloužíme na naší pískovně (např. při prodeji volně loženého písku a kačírku)
  • stavebniny nemusí mít žádné skladovací místo pro volně ložené kamenivo, za prodeje přímo na naší pískovně náleží stavebninám smluvní provize
  • na pytlích mohou mít stavebniny vlastní označení (logo, obchodní značku apod.)
  • nabízíme speciální balení pro stavebniny - na jedné paletě i několik druhů pytlovaného kameniva
  • pytlované kamenivo v 25kg pytlích umožňuje pohodlnou manipulaci pro koncového zákazníka

Jak postupovat pro navázání spolupráce

  1. KROK - Kontaktujte nás telefonicky nebo napište přes kontaktní formulář níže.
  2. KROK - Sjednejte si termín osobní schůzky, kde vám předáme vzorky kameniva.
  3. KROK - Na základě schůzky vám zašleme e-mailem nabídku spolupráce.
  4. KROK - Domluvíme smluvní podmínky v podobě rámcové roční smlouvy.
  5. KROK - Můžete realizovat průběžné objednávky.

Nakládka a expedice je realizována v pracovní dny od 6.00 do 14.15 hod. (dle dopravního řádu vyvěšeného v pískovně, vyjma bezpečnostních přestávek 8.30 - 8.45 a 11.30 - 12.00 hod.).

Dodáváme také další výrobky - drcený štěrk, křemičitý písek a výpěrky z kameniva.

Odvoz kameniva zajišťujeme také  vlastním dopravním prostředkem nákladním vozidlem VW Crafter s tonáží nákladu do 1,5 tuny v okruhu do 25 km od pískovny.

Otevírací doba

PO - PÁ  6:00 - 14:15, pauza: 8,30-8,45 11,30-12,00
SO-NE a svátky  ZAVŘENO

Platební karty nepřijímáme.