Kámen pro exteriér i interiér

Kámen jako přírodní materiál podněcuje k tvůrčí činnosti, je ekologický a trvale udržitelný. Právě horniny jsou tím, co tvoří základ našeho světa. Tak jako s kamenem pracovali naší předkové, využíváme kámen nyní i my, i když s pomocí nejrůznějších moderních technologií.

Co je to kámen?

Kamenem nazýváme neodborně horninu. Hornina je heterogenní směs, kterou tvoří různé druhy minerálů, ale mohou se v ní vyskytnout i organické složky či vulkanické sklo. Horninu  však může tvořit také kombinace těchto komponentů. Vyskytují se, avšak okrajově, i monominerální horniny, které tvoří jediný minerál. Jedná se kupříkladu o mramor, jenž je tvořen pouze jedním minerálem, a to kalcitem.

 • Okouzlení mnohotvárným světem hornin - tvorba z kamene. Denně se s kameny setkáváme, a to s kameny v různé podobě. Podle velikosti jsou označovány jako skály, kamenné bloky, kameny, štěrk a písek. Jemná zrnka písku mohou být menší než pouhý jeden milimetr, zatímco žulový blok může mít rozměry několik metrů krychlových. Horniny, čili kámen nás doprovází prakticky celým životem. Používáme silnice, domy, uliční dlažbu či skalky nebo chodníky z přírodního kamene na zahradách, to vše vytvořené z kamene. Kameny nám nejen slouží, ale kameny nás i zdobí, vznikají z nich originální šperky z přírodních kamenů. Stávají se i součástí našich interiérů.
 • Pestrá mnohotvárnost kamenů. Do kamene je vepsána celá historie. Přesto, že jsou  kameny přírodninou, jsou často vnímány jako neživé. Gigantické skály, pískové náspy, či kamenná koryta řek, to všechno je tu jako součást našeho prostředí. Horniny jsou většinou tvrdé, ale i zde existují výjimky, a to v podobě jílu, který je mazlavý a vlhký.  
 • Kámen formuje naše životní prostředí. Pokaždé, když se pohybujeme v přírodě, v lese, na turistických stezkách, všude nás doprovázejí kameny. A právě to je důvod, že si je přinášíme či dovážíme stále blíž ke svému obydlí. Využíváme je tak často, protože jsou součástí přírody a tohoto světa, stejně jako my. I když většina hornin je stará stovky milionů let, i v současné době ještě vznikají nové horniny.

p3.jpg

Využití přírodního kamene v interiéru

 • žula - v odborné terminologii nazývaná granit, patří k nejrozšířenějším a nejodolnějším horninám. Vyniká tvrdostí a odolností, je dobře opracovatelný a má pestrou barevnou strukturu. V interiéru se využívá k zastropení kuchyní, na desky stolů, jako interiérové obklady z přírodního kamene například u schodišť.   

 • čedič - je vulkanickou horninou, směsí tvořenou železem, živce, křemenem, magnéziem. Z valné většiny tvoří zemskou kůru. Přesto, že se zpracovává velmi obtížně, dlouhou dobu se využíval jako stavební materiál. Dlažby z přírodního kamene, žlaby, otěruvzdorné potrubí, to vše může ve slévárnách vzniknout z čediče.

 • vápenec - vápenců existuje velké množství odrůd, rozlišujeme vápenec od jemnozrnného až po hrubozrnnou formu. Má velkou barevnou pestrost. Vápenec nachází využití jako podlahová krytina, obkladový materiál, jako kámen ke zdění, nebo jako dlažební kámen. Vápenec je rovněž výchozí látkou pro výrobu cementu a malty.

 • pískovec - je tvořen tlakem spojenými zrny. Je odolný vůči mrazu a jeho barva se může velmi různit. Pevnější pískovce se hodí jako stavebnina na podlažní desky a na schodiště.

 • jílovec - je tvořen jílovitými nerosty v jemné zrnitosti. Jeho barvu určují příměsi dalších  minerálů. Při styku s vodou bobtná a drolí se. Má nízkou pevnost a odolnost. Slouží jako surovina k výrobě cementu. Po vypálení z něj vznikají cihly a střešní tašky.

 • rula - je směsí živce, křemene a slídy. Vzniká z vyvřelin nebo metamorfózou sedimentů. Je snadno štípatelná a pestrobarevná. Je oblíbeným přírodním kamenem vhodným ke stavbám zdí.

 • břidlice - břidlice je tmavě šedé až černé barvy. Břidlici tvoří tenké vrstvy jílu nakládané na sebe a snadno se odlamující. Kromě jílové břidlice existují také slínové a vápencové břidlice. V interiérech se využívá jako obkladový materiál stěn a na stolní desky nebo jako podlahová krytina.

 • mramor - v přírodě se mramor nalézá v mnoha barevných odstínech, v odlišné kresbě a žilkování a s různou tvrdostí. Mramor je přeměněnou metamorfní horninou.Mramor dobře odolává mrazu, takže se často využívá v exteriéru. V interiérech se s ním setkáváme hlavně při zvlášť ušlechtilé úpravě, jako je například pro podlahy chrámů,  dekorování lázní anebo k obkladům zdí. V historii byl mramor často základním materiálem pro výrobu uměleckých děl.

 

Přejít na produkty

Využití přírodního kamene v exteriéru

Díky odlišné individualitě, textuře a formě využíváme přírodní kámen v exteriéru mnoha způsoby. Některé druhy mají stejnou barvu, jiné druhy přírodních kamenů mají spoustu barevných variant. I to je předurčuje k různorodému použití. Kámen úspěšně vzdoruje působení času a je trvanlivý. Je pro nás materiálem, který lze využít čistě konstrukčně, ale také dekorativně.

 • zahradní cesty - z  přírodního kamene lze vytvořit od úzkých cestiček mezi záhony zeleniny, přes pochozí chodníčky až po dlažbu z přírodních žulových kostek spojující jednotlivé domy se zahradami atd. Naše firma vám nabídne i křemičitý písek pro spárování přírodního  kamene.

 • drenážové obsypy - k tomuto účelu je nejvhodnější kačírek frakce 16/32 nebo 32/125.

 • garážová stání - dobrý podklad je alfou i omegou každé vydlážděné plochy, vystavíte-li své garážové stání s použitím správných druhů kameniva o odpovídající frakci, budete moci využívat bez problémů zbudované parkovací místo dlouhé desítky roků. Upotřebíte mimo jiné i štěrk pod zámkovou dlažbu.

 • gabiony - gabiony nejsou využívány jen na výstavbu mohutných zdí anebo protipovodňových hrází a podobných velkých konstrukcí, dají se z nich vyrobit i skvělé dělící zídky do zahrady, praktické lavičky, které se hodí do zahradního prostředí, jako prostředky na zpevňování svahů, nebo gabionové koše na nejrůznější jiné zahradní projekty. Kamenivo do gabionů je u naší firmy rovněž k dostání.

 • kamenné ploty a zídky - vypadají perfektně, jsou-li zkonstruovány právě z přírodních kamenů, který jsou v ideálních případech stejné, jako hornina nacházející se přirozeně v oblasti výstavby. K tomuto účelu se perfektně hodí kamenivo zpevněné cementem nebo mechanicky zpevněné kamenivo.

 • dekorace do zahrady - kamenné sošky, zahradní žulový nábytek, solitérní kameny, okrasný kačírek, kamenná kůra pro mulčování záhonů-všechny tyto možnosti zpracování kamene, zejména žuly a ruly  přispívají ke zkrášlení zahrad a okolí domů.

 • reflexologie - pomocí přírodních kamenů, které necháte působit skrze bosou nohu na své tělo můžete výrazně přispět k jeho ozdravení. Působením tlaku například okrasného kačírku na chodidlo dochází k aktivaci nervů v chodidle a následně celého nervového systému těla. Do chodidel směřují nervová zakončení všech orgánů lidského těla, a tak je možné touto metodou ovlivnit nejrůznější poruchy a onemocnění. I my pro vás zajišťujeme prodej kačírku. Nabízíme kačírek praný a okrasný kačírek.

Druhy kamene dostupného v Pískovna Dolany

Prodej kameniva různých frakcí a zahradní dekorace:

 • kamenivo - druhy: prané kamenivo, drcené kamenivo z lomu, pytlované kamenivo, výpěrky z kameniva. Frakce kameniva určují, pro jakou činnost je možné jej využít.

 • kačírek - frakce 4/8, frakce 8/16, frakce 16/32, frakce 32/125. Nabízíme kačírek praný a kačírek okrasný.

 • štěrk - frakce: 0/4, 0/8, 0/32, 0/63, 2/4, 4/8, 8/16, 11/22, 16/32, 0/4 - 0 jako posyp.   Prodej štěrku zajišťujeme včetně kalkulace, nakládky i dovozu štěrku.

 • dekorace do zahrady - zahradní nábytek, žulová socha.

 • zahradní cesty - granitové dlažební kostky různých barev.

U každého z námi dodávaných druhů kameniva nabízíme na našich stránkách výpočet objemové hmotnosti kameniva. Naleznete zde i ceník štěrku, kačírku a kameniva.  

Přejít na ceník

 

Otevírací doba

PO - PÁ  6:00 - 14:15, pauza: 8,30-8,45 11,30-12,00
SO-NE a svátky  ZAVŘENO

Platební karty nepřijímáme.