Podkladový písek na zahradní chodník

Chodníky a cesty kolem domu jsou poměrně frekventované, a to je důvod, proč se nesmí jejich stavba podceňovat. V případech, že není bezpodmínečně nutné vytvořit zpevněné chodníky, postačí vytvoření chodníků z písku anebo z mulčovací kůry.

Záhonové chodníky: zpevněné a nezpevněné

Volba materiálu pro zahradní a záhonové chodníky záleží na typu naší zahrady, na dalších  materiálech, které jsme v zahradě použili a také třeba na pracnosti postupu při jejich  vytváření. Vždy by však mělo platit pravidlo, že na zřeteli musíme mít také hledisko estetické.  

Záhonové chodníky se obecně dělí na dva typy: 1. typ jsou chodníky nezpevněné a 2. typ chodníky zpevněné.

I záhonové chodníky jsou jistým druhem přístupových cest, které mají svůj konkrétní úkol. Minimální šířka záhonového chodníku se pohybuje mezi 40 - 80 cm. Slouží-li záhonový chodník zároveň jako přístupová cesta, neměl by být širší než 1,5 metru. Záhonové chodníky je možné budovat v nejrůznějších podobách, kdy jejich povrch tvoří například beton, zámková dlažba, cihlová dlažba, kamenná mozaika, tvárnice, zatravňovací dlažba, římská speciální dlažba na chodníky na zahradu, keramická dlažba a další.

Prodej písku podle frakcí - nabídka firmy

Takřka v žádném případě se při budování chodníku nelze obejít bez štěrku a písku, které tvoří podkladové vrstvy každého chodníku.

Doporučovaná frakce materiálu pro podsypy pod zámkovou dlažbu nebo chodníky: frakce 0/4

Doporučovaná frakce kameniva na ozdobné posypy na chodníčky: frakce 4/8

Doporučovaná frakce písku pro zpevněné cesty: frakce 32/125, frakce 16/32       

Pokud byste si nevěděli rady s určením množství materiálu potřebného pro zbudování vašeho zahradního chodníku nebo cesty, vyhledejte si na našich stránkách online kalkulačku k výpočtu potřebného množství materiálu.

Jak na konstrukci záhonového chodníku s využitím písku

Pískové cesty a chodníčky v zahradách jsou vzhledově velmi pěkné. Mají ale pár nevýhod. Například při jarním tání sněhu se na nich mohou tvořit kaluže a za déle trvajících dešťů mohou natolik rozmoknout, že se zhorší jejich schůdnost. Při dobré drenáži těchto typů chodníků se ale obvykle s těmito problémy nesetkáváme. V případě, že by byly pískové záhonové chodníky v létě příliš prašné, jednoduše je pokropíme.

Potřebný materiál: hrubý štěrk nebo drcené kamenivo, štěrková drť, písek.

Přejít na produkty

Postup práce:

  1. Při budování pískových cest si nejprve vytyčíme směr a také obě strany cesty.
  2. Následně odstraníme materiál do hloubky cca 20 cm a tento terén se snažíme co nejvíce urovnat a vysušit.
  3. Podklad vytvoříme za použití cca 10 cm hluboké vrstvy štěrku.
  4. Vše znovu utužíme a pokryjeme opět vrstvou štěrku, tentokráte drobnějšího, který vrstvu celkově zpevní.
  5. Vrstvu štěrku prolijeme vodou a na závěr zasypeme vrstvou písku.
  6. Písek urovnáme a uválcujeme.
  7. Vyplatí se, hlavně do budoucna pro udržení stále stejného tvaru chodníku, ohraničit pískové cesty obrubníky. Ty by měly vystupovat maximálně do výšky 5 cm nad povrch pískové vrstvy chodníku.

Do budoucna je třeba počítat s tím, že pískové chodníky potřebují údržbu v podobě   odplevelování, hrabání a občasného válcování.     

Vlastní přeprava nebo dovoz od firmy

Pro nakládku materiálu svépomocí umožníme vjezd drobných odběratelů přímo do areálu firmy. Pokud budete mít zájem o námi nabízený štěrk a písek pro zbudování chodníků a parkovišť, nabízíme vám dovoz u nás zakoupeného materiálu do vámi předem určeného místa.

Způsoby dopravy nabízené naší firmou:

  • pro dopravu materiálu do hmotnosti 1,5 t provozujeme VW Crafter
  • pro dopravu materiálu do hmotnosti 12 t provozujeme Volvo nákladní - solo
  • pro dopravu materiálu do hmotnosti 24 t provozujeme Volvo nákladní - souprava

Další doporučení

Pro naše zákazníky jsme zpracovali tabulku, která přináší podrobné informace o tom, jakou frakci materiálu (písku, štěrku, kamene) je třeba použít při určitých druzích staveb. Pokud si  nejste zcela jisti svou volbou, vyhledejte naše doporučení na stránce:    

Jaký materiál potřebuji na jiné druhy staveb? 

Dále máme k disozici ceník písku, podle něhož si můžete vypočítat, na kolik vás přijde nákup požadovaného materiálu u nás.  

 

Otevírací doba

PO - PÁ  6:00 - 14:15, pauza: 8,30-8,45 11,30-12,00
SO-NE a svátky  ZAVŘENO

Platební karty nepřijímáme.