Používané druhy písku a kameniva na stavbách

Základním stavebním materiálem pro stavbu domu je písek a kamenivo. Takřka každodenně s nimi přicházejí do styku všichni stavebníci i ti, kteří se rozhodli svůj dům zrekonstruovat. 

Na každou ze stavebních činností jsou však vhodné jiné druhy písku i kameniva. Nejdříve se však zaměřme na to, kde a jak se písek a kamenivo získávají.

Získávání písku a kameniva

Způsob těžby určuje rozdělení stavebního materiálu na dvě skupiny, těmi jsou kámen a štěrkopísek.

  • Co je to písek a štěrkopísek

Štěrkopísek může být těžen buďto z vody anebo formou suché těžby. V případě suché těžby leží ložisko štěrkopísku nad vodní hladinou. V případě materiálu vytěženého z vody drapákovým nebo korečkovým bagrem se pak materiál dále dopravuje lodním nebo pásovým dopravníkem až ke břehu, kde se dále zpracovává.   

  • Co je to kámen

Kámen se těží v lomech odstřelem ze skály a následně je zpracován na výrobních linkách. Nejčastějším vstupním materiálem využívaným pro drcené kamenivo je žula, rula, vápenec, pískovec a čedič.

Přeprava získaného materiálu na výrobní linku probíhá dále nákladními auty.

Přetváření vytěženého materiálu

Vytěžený materiál je třeba dále přeměnit na menší části. K tomu se využívá metoda drcení. Drcení je možné provádět několika možnými druhy drtičů: horizontálním odrazovým, čelisťovým nebo kuželovým.

  1. Drcení - dochází ke zmenšování velkých kusů a zároveň k vylepšování jejich tvarů.
  2. Třídění – pásovými dopravníky se rozdrcený materiál převáží na síta, kde se třídí. Třídí se do jednotlivých frakcí, to je skupin podle velikosti zrn, které požadují zákazníci na stavbu.
  3. Praní – tímto způsobem jsou vymývány jílové částice, následně dochází k jejich ukládání do kalových polí. Vyprané materiály jsou poté odvezeny ke skladování na zemních skládkách anebo v silech.  

Přejít na produkty kameniva a písku

Frakce kameniva, značení a stavební účely využití

Frakcí je označována hrubost kameniva, kde velikost kamínku je udávána dvěma čísly. Např. kamenivo frakce 8/16 zahrnuje kamínky od velikosti 8 až do velikosti 16 mm.  

Frakce od 0/2 až do 0/32 – od klasických stavebních účelů až po výstavbu komunikací a koridorů.

Nejjemnější frakcí kačírku je kamenivo frakce 4/8.

V nedrcené úpravě se používá pro nejrůznější druhy podsypů, také do betonovacích směsí, nebo na dekorování v exteriéru.

Další frakci kačírku je kamenivo frakce 8/16.  

Kačírek, prané kamenivo tažené z vody, v této frakci je ideální pro nejrůznější typy posypů, také do betonových směsí, nebo pro zhotovení příjezdových cest a do okapových drenážních chodníků.  

O něco hrubším druhem je frakce kameniva 16/32, jehož využití se doporučuje pro opravu komunikací, pro drenáže anebo pro zásyp zahradních ploch.  

Účinný posypový materiál pro zahradní plochy je kačírek frakce 22/125. Je také doporučován pro využití v zahradních koupacích jezírkách.

Description: Comp_52137663.jpg

Frakce písku, značení a stavební účely využití

Písek je neodmyslitelným stavebním materiálem přírodního původu dobře uplatnitelným v každé fázi stavby. Křemičitý písek dobře slouží jako zásypový a těsnicí materiál.

  • Frakce 0 /2: velmi jemný písek ideální pro dosyp chodníkových spár nebo na ozdravné pískování trávníků
  • Frakce 0/4: tato frakce písku je dobrá pro stavební účely jako příměs do betonových směsí.
  • Frakce 0/8: do litých betonů a pro výstavbu pilířů.  

To nejlepší do betonu

Štěrkopísek – tříděný i netříděný, je nejlepším řešením pro betonování.

Frakce 0 – 4 mm tříděného štěrkopísku je nejvhodnější pro betonové směsi, maltové směsi a také pro zdění.

Frakce 0 - 32 mm netříděného štěrkopísku je nejčastěji využívána do zásypů a hrubších betonových směsí.

Další druhy písku a kameniva

Prosívka, čili jemný písek slouží ke spárování zámkové dlažby.

Drcené kamenivo s velkou frakcí, jako je makadam, je konstrukčně vhodné pro podklad vozovek.  

Do štukových omítek se využívá prosátý říční písek.

 

Otevírací doba

PO - PÁ  6:00 - 14:15, pauza: 8,30-8,45 11,30-12,00
SO-NE a svátky  ZAVŘENO

Platební karty nepřijímáme.